Kaarlo Kivimäki Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen koulutus on Suomen tärkein luonnonvara

Huono koulutus on iso riski

Seuraava koulutukseen liittyvä asia saa harvoin huomiota osakseen: jokaisesta ikäluokasta 20 prosenttia eli noin 12 000 ihmistä jää opinnoissaan pelkän perusasteen varaan. Nykyään yhä useampaan työhön vaaditaan erityistä koulutusta, ja vähän koulutusta vaativat työt ovat korvautuneet koneilla ja automaatiolla.

Jäljelle jäävistä töistä on joko erittäin kova kilpailu tai niissä palkkataso jää niin huonoksi, ettei sillä tule toimeen. Peruskoulupohjalla työttömyys- ja köyhyysriski onkin huomattavasti suurempaa kuin korkeammin koulutetulla väestöllä. Esimerkiksi keskiasteella kouluttautuneiden työllisyysaste on 20 prosenttia perusastetta korkeampi.

Ongelmat alkavat heti peruskoulun jälkeen, kun oppivelvollisuus päättyy. Lähes kaikki saavat peruskoulun päästötodistuksen, mutta monilta jää esimerkiksi ammattikoulu kesken. Tämä tapahtuu tyypillisesti heti ensimmäisenä vuonna. Tämän vuoksi oli vahinko, että oppivelvollisuusiän nosto kaatui hallituksessa. Jos toisen asteen ensimmäinen vuosi olisi oppivelvollisuuden piirissä, kynnys jättää ”leikki kesken” olisi selvästi aikaisempaa pienempi.

Toinen tapa parantaa tilannetta voisi olla oppisopimusjärjestelmän kehittäminen. Nuoret aikuiset alkavat tarvita rahaa, ja monille heistä kolmen vuoden rahattomuus voi olla liikaa. Huonokin palkka saattaa tuntua houkuttelevalta tässä vaiheessa elämää. Oppisopimuksessa nämä asiat voisi yhdistää.

Kolmas tapa olisi kaikille tuleva perustulo. Perustulo tukisi hyvin myös elinikäistä oppimista. Esimerkiksi aikuislukioon olisi varaa mennä, ja siellä olisi myös aikaa opiskella. Aikuisopiskelu olisi mahdollista, kun tulotaso ei romahtaisi opiskeluaikana. Tämä on tärkeää, koska myös korkeasti koulutettujen työttömyys on lisääntynyt. Tarve täydentää tietoja ja omaksua uusia aloja on todellisuutta muuttuvassa maailmassa.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta uskaltaisin lyödä vetoa siitä, että koulutuksen merkitys tulee kasvamaan tulevina vuosikymmeninä. On tärkeää, että emme vain mahdollista vaan myös aktiivisesti tuemme kehitystä, jossa kaikki saavuttavat koulutustason, joka mahdollistaa mielekkään elämän osana yhteiskuntaa.

Reilu yhteiskunta antaa kaikille aidon mahdollisuuden!

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Pirkko Kotilan vaalilehdessä 26.2.2015.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat